A magyarok alig ötöde tartja elfogadhatónak a vasút állapotát.

A lakosság közel fele (48%) nem hallott arról, hogy a MÁV számos mellékvonalon busszal váltja az eddig közlekedő Bz-motorkocsis vonatközlekedést. A magyarok 13 százaléka részletesen tájékozódott a fejleményekről, a többiek pedig felületesen hallottak erről a hírről. Érdekesség, hogy a férfiak körében szignifikánsan nagyobb a tájékozottság és az érdeklődés mértéke ezen a területen.

A MÁV járműállapotának műszaki állapotáról lesújtó a túlnyomó többség véleménye. A válaszadók egyötöde nem tudott állást foglalni, de a relatív többség (35%) nagyon aggasztónak tartja a járművek állapotát és sürgős javítást tartana szükségesnek. További 27 százalékuk ugyancsak aggasztónak, de nem kritikusnak ítélte a járművek helyzetét. Azok akik maradéktalanul elégedettek, mindössze 3 százalékot képviselnek a 16-59 éves korosztályon belül, és további 16% elfogadhatónak, de javítandónak tartja a járműpark állapotát, így összességében valamivel kevesebb, mint a lakosság egyötöde tartja elfogadhatónak a járműpark helyzetét. 

Az Opinio piackutató rákérdezett arra, a magyarok mekkora hányadának jelent problémát a mellékvonalak számának szűkítése. A lakosság mintegy harmada nyilatkozott úgy, hogy használ legalább havi rendszerességgel vasúti mellékvonalat, a válaszolók kétharmada nem érzi úgy, hogy különösebb kihívás elé állítaná a szűkített kínálat a mellékvonalak tekintetében.

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 1380 fő megkérdezésével július 25-28-án. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.