A magyarok úgy érzik: nem érinti kedvezőtlenül őket az Egyesült Államok vízummentességre vonatkozó szigorítása

A hazai lakosság (16-59 éves korosztály) több, mint fele hallott arról, hogy az Egyesült Államok szigorította a magyar állampolgárok vízummentességét az Amerikába történő beutazáshoz. Említésre méltó, hogy a férfiak jóval nagyobb arányban követik az események alakulását, mint a nők, valamint az iskolázottsági szint növekedésével együtt emelkedik azok aránya, akik részleteibe menően értesültek a hírekről (8 általános: 11%, diploma: 39%).

A szigorítást kiváltó okok tekintetében megoszlanak a vélemények. A válaszadók mintegy egyharmada úgy érzi, nem tudja megítélni, miért történt a szigorítás; hasonló arányban vannak azok a vélekedők, akik szerint a háttérben az áll, hogy az utóbbi években nagyon sok külföldi kapott ellenőrizetlen biztonsági háttérrel magyar állampolgárságot. A magyar lakosság mindössze 16%-a vélekedik úgy, hogy az intézkedés a magyar kormány felé irányuló bosszú, míg 19%-uk mindkét okot megjelölte.

A megkérdezettek túlnyomó többség úgy érzi, nem érinti kedvezőtlenül a korlátozás és mindössze 18% nyilatkozott úgy, hogy van olyan ismerősük, akire negatív hatással van a szigorítás.

Vízum - USA

Amikor az Opinio arról kérdezte a válaszadókat, hogy szerintük a magyar kormánynak kellene-e intézkedéseket tennie, hogy javuljon a viszony Magyarország és az Egyesült Államok között, akkor a felmérést kitöltők több mint fele nyilatkozott úgy, hogy ez fontos lenne. Életkor tekintetében érdekes eredmény, hogy a legkevésbé a 16-19 éves korosztály tartja ezt jelentőségteljesnek; mindössze 24%-uk nyilatkozott teljes egyetértéssel arról, hogy a magyar kormánynak mindent meg kell tennie a javulás érdekében. Az idősebb korosztályban ez a válasz 35-42%-ban volt jellemző.

Mint az előző kérdés esetében, úgy itt is kimagasló az iskolázottságbeli eltérés. A diplomával rendelkezők 50%-a értett teljes mértékben egyet az ügy fontosságával, míg a 8 általánossal, szakmunkás vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők egyetértése átlagosan 35% körül alakult.

A felmérésben arra is kíváncsiak voltunk, hogy látják a magyarok, jelenleg kik Magyarország legfontosabb külpolitikai partnerei. Az EU végzett a legelőkelőbb helyen, ezt követte Oroszország, majd szinte fej-fej mellett a V4-ek és Kína. A megkérdezettek csupán 8%-a jelölte meg az USA-t, mint legfontosabb külpolitikai partnert.

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 1320 fő megkérdezésével augusztus 8-11 között. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.