Gyorskutatás a magyar-kínai kapcsolatokról

Így vélekednek magyarok a magyar-kínai kapcsolatokról

 

Hszi Csin-Ping kínai államfő budapesti latogatását követően országos reprezentatív felmérést végeztünk az Opinio appon – telefonos mobilapplikációs adatfelvétel – keresztül. A kínai államfő látogatásának híre eljutott a társadalom döntő többségéhez: 6 válaszlehetőség közül a válaszadók közel háromnegyede (73%) helyesen választotta ki Kínát arra a kérdésre, hogy melyik ország államfője járt a napokban Magyarországon. Mindössze 6%-nyian tippeltek helytelenül (Franciaország, Irán, Oroszország, Portugália Izrael), míg 21% nyilatkozott úgy, hogy nem hallott erről az eseményről. A fenti arányszámok ugyan sejtetik, de fontos kiemelni, hogy a látogatás híre messze túlmutat a politikával rendszeresen foglalkozó magasan iskolázott rétegeken: a legalacsonyabb iskolázottságú kategóriában, a maximum 8 általánost végzettek körében is 63% helyesen jelölte meg Kínát.

A kétoldalú találkozók jelentőségét általában magasra értékeli a magyar társadalom. 32% szerint az “ilyen típusú találkozókon születnek meg a legfontosabb döntések”, míg egy további 29% szerint a találkozók elsősorban szimbolikus jelentőségűek, de ettől még nagyon fontosak. Csupán a válaszadók 15%-a vélekedik úgy, hogy az ilyen kétoldalú találkozók inkább “figyelemelterelésre szolgálnak, nincs igazi jelentőségük”. Érdekesség, hogy a fiatalabbak (20-29 és 30-39-es korcsoportok) hajlamosak szkeptikusabb szemmel nézni az ilyen típusú találkozók jelentőségét, az ő körükben csak 24-26% választotta az első értelmezést az idősebb korcsoportok (40-49 és 50-59) 37, illetve 38%-ával szemben.

A magyar-kínai kapcsolatokat alapvetően pozitívnak és szorosnak látják a magyarok: ezen belül is 29% a “partneri” jelzőt találja a legpontosabbnak, míg további 14%-14% szerint “szövetségesi”, vagy egyenesen “baráti” a viszony. Csak egy mindösszesen 4%-os kisebbség látja ezzel szemben a kapcsolatokat “ellenségesnek” (1%), vagy hűvösnek, távolságtartónak (3%).  Különösen a legidősebb, 50-59-es korcsoport jellemezte barátinak a viszonyt, az ő körükben 23% nyilatkozott így.

A kívánatos külpolitikai irányt tekintve két, a magyar-kínai kapcsolatokat alapvetően meghatározó narratíva közül választhattak a válaszadók. A magyar kormány Kína-barát politikáját igazoló narratívájával – miszerint “Magyarország elemi érdekében állnak a szoros kínai kapcsolatok, hiszen a világ másodikszámú nagyhatalmáról van szó” – csak a magyar társadalom 20%-a tud maradéktalanul azonosulni. A jóval kritikusabb álláspontot – miszerint “Kína egy elnyomó diktatúra, a nyugati világ, és így Magyarország riválisa, ezért indokolt lenne a távolságtartás” – viszont 35% osztja, míg további 45% szerint mindkét állítás ugyanannyi igazságot tartalmaz. Érdekes külöbség nyilvánul meg a kérdés értékelésében a nemek között: a férfiak hajlamosabbak az első, amúgy népszerűtlen állásponttal jobban azonosulni, 26%-uk osztja ezt a narratívát a nők 15%-ával szemben.

Végezetül, a kutatás kitért a látogatás során felreppenő hírekre is, miszerint kínai aktivisták szedtek le Budapest közterületeire tiltakozásul kihelyezett tibeti zászlókat. A történteket a relatív többség (39%) a szólásszabadságra hivatkozva elfogadhatatlannak tartja és csak 19% tartja ezt érthetőnek, mert “semmi értelme egy ilyen fontos látogatás során provokálni a kínai vezetést”. További 42% itt is a középutas, mindkét narratívával részben azonosulni tudó álláspontot választotta.

 

Ha te is szeretnél vállalatod számára gyorsan, releváns információhoz jutni, vedd fel velünk a kapcsolatot!

 

***

 

Módszertan: Az adatfelvétel az Opinio mobiltelefonos applikációján keresztüli megkereséssel történt május 10 és 12 között. A kutatásban 800 válaszadó vett részt. A minta összetétele nem, korcsoport, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatív a 16 és 59 év közötti magyar népességre. A mérés hibahatára 3,5%, azaz a fent bemutatott arányszámok maximum ennyiben térhetnek el attól, amit a 18-59 éves népesség összes tagjának lekérdezése eredményezett volna.

Kert Bisztró esettanulmány – Kicsiként is lehet nagyot menni!

A Kert Bisztró reprezentatív kutatással alátámasztott sajtókommunikációja

 

2023 novemberében a Kert Bisztró egy reprezentatív kutatást készítésével kapcsolatban keresett meg minket. Az apropó a téli étterembe járási szokások felmérése volt, kettős céllal: egyrészt megismerni a fogyasztói preferenciákat, másrészt pedig növelni az étterem láthatóságát a potenciális vendégek körében. A kutatásban 1122 fő vett részt, az eredményeket pedig 26 online portál hozta le, legalább egy millió embert elérve. Ehhez pedig mindössze egy hónapra volt szükségünk.

 

 

Tévhit, hogy egy kisebb vállalkozás ne tudna piackutatást végeztetni és ebből hírértéket generálni. Az Opinio segítségével gyorsan és egyszerűen tudunk kutatni, a kommunikációnk pedig attól válik egyedivé és figyelemfelhívóvá, hogy valós adatokon nyugszik. Az eredményeket bárki számára könnyen értelmezhető formában kapjuk meg, elemeznünk már nem kell, csak használjuk az információt. A reprezentatív kutatási alapokon nyugvó megjelenés megkülönböztet minket a versenytársainktól és olyan vendégeinkhez is elérhetünk vele, akiket reklámokkal nem tudnánk megfogni. Mi ezért szeretünk az Opinioval dolgozni.‘ – Antalffy Judit, Kert Bisztró tulajdonos

 

A projekt számokban:

 • Válaszadók száma: 1122
 • A kutatás időtartama: 4 nap
 • Az eredmények értelmezése és a sajtóközlemény megírása: 5 nap
 • Megjelenések száma: 26
 • Potenciálisan elért olvasók száma: nagyjából 1 millió

 

Valljuk be, manapság nem egyszerű kitűnni a tömegből. Elárasztanak minket a hírek és a reklámok, és ebben a zajban kisvállalkozásként navigálni és láthatónak maradni igazi kihívást jelent. Az emberek is egyre szkeptikusabbak a fogyasztott tartalmakkal kapcsolatban, a bizalom kérdése kulcsfontosságúvá vált.

 

A reklámokat mindenki csak átugrani akarja, a hír érték!

Ezért válik előnyödre, ha vállalati kommunikációdat reprezentatív kutatással támasztod alá:

 • Hitelesség és objektivitás: az olvasók hajlamosak jobban megbízni egy olyan közleményben, amelyet valós adatok támasztanak alá. A reprezentatív kutatások segítenek abban, hogy a közölt információk hitelesebbnek tűnjenek, mivel azok nem szubjektív álláspontokat tükröznek, hanem objektív adatokon alapulnak.
 • Érdekesség és relevancia: a közleményt támogató kutatási adatok segíthetnek az olvasóknak abban, hogy jobban megértsék a tárgyalt témát vagy problémát. Azáltal pedig, hogy valós emberek véleményét olvashatják egy-egy kérdésben, jelentősen érdekesebbé válik számukra az információ.
 • Meggyőzőbb érvelés: a reprezentatív kutatások eredményei segíthetnek a közleményben foglalt érvek meggyőzőbbé tételében. Az olvasóknak könnyebb lehet elfogadni a közleményben előterjesztett állításokat és javaslatokat, ha azokat objektív adatokkal és számokkal támasztják alá.
 • Figyelemfelkeltés: az emberek általában érdeklődnek az új és friss adatok iránt, így az olyan közlemények, amelyek hiteles felméréseken alapulnak, jobban felkeltik az olvasók figyelmét.

 

Költséghatékony kommunikáció: egy kutatás, számos megjelenés

Egy több százezres napi látogatottsággal rendelkező weboldalon egy napi hirdetés ára akár a milliós nagyságrendet is elérheti. Ezzel szemben, ha érdekes információkat tartalmazó felmérést publikálsz, költséghatékony módon kerülhetsz be olyan csatornákra, ahol egy napi hirdetést is nehezen engedhetnél meg magadnak.

Ha te is szeretnél okosan ’hirdetni’ és értékteremtő kommunikációt folytatni a vállalatodról, vedd fel velünk a kapcsolatot! Szakértői csapatunk sok éves tapasztalattal, gyorsasággal és flexibilitással áll segítségedre!

 

 

***

 

A kutatás 2023 Novemberében készült 1122 résztvevő megkérdezésével az Opinio piackutató applikációval. A minta reprezentatív a magyar 16-59 év közötti okostelefonnal rendelkező lakosságra kor és nem szerint

A munkahelyteremtést várják el a magyarok az autóipari beruházásoktól

Szegedre érkezik a világ legnagyobb elektromos autógyártója, a BYD. Kíváncsiak voltunk, hogyan értékelik ezt a beruházást a magyarok*, mit gondolnak a gyártónak biztosított állami kedvezményekről és hogy ők maguk dolgoznának-e autógyárban.

 

A kutatásban résztvevők 47%-a hallott már a tervezett BYD autógyárról Szegeden. Az idősebbek és magasabb végzettségűek tájékozottabbak a kérdésben, míg a fiatalok és az alacsonyabban iskolázottak kevésbé értesültek a hírekről.

Személyes érintettsége a válaszadók mindössze 14%-nak van. Ennek okán talán nem meglepő eredmény, hogy a bejelentést a kutatásban résztvevők több, mint fele semlegesen fogadta.

Az állami ámogatások mértékéről még folynak az egyeztetések, de amennyiben az autóipari beruházásokra átlagosan fordított 20%-ot kínálja a magyar állam a BYD-nek is, a közvélemény nem (49%), vagy csak azzal a kikötéssel szimpatizál a támogatással, amennyiben a beruházás jelentős mennyiségű új munkahelyet teremt (44%).

Fontosnak tartottuk tehát azt is megvizsgálni, hogy mekkora az érdeklődés és a nyitottság arra, hogy a magyarok munkát vállaljanak a BYD szegedi gyáregységében.

A megkérdezettek 22%-a szívesen dolgozna a BYD-nél. Őket leginkább az anyagiak motiválják, (62%), de sokan a szakmai kihívást (28%) és a környezetvédelmet (16%) is fontos és értékes szempontnak látják. Az elutasítók (61%) fő indoka a távolság (58%) és a más jellegű szakma (38%), valamint hogy nincsen információjuk arról, miért érné meg nekik itt dolgozni (35%).

A beruházás teremtette új munkahelyek gazdasági hatását a magyarok közel fele pozitívan ítéli meg, 33%-uk gondolja csak úgy, hogy ez nem egy jelentős hozzáadott érték.

 

***

 

A kutatás 2024 Januárban készült 981 résztvevő megkérdezésével az Opinio piackutató applikációval. A minta reprezentatív a magyar 16-59 év közötti okostelefonnal rendelkező lakosságra kor és nem szerint

*16-59 éves, okostelefonnal rendelkezők

A magyarok négyötöde támogatná az eutanáziát

A Karsai Dániel ügye kapcsán kirobbant eutanázia-vita egy fontos és eddig kevéssé tárgyalt témára vetett fényt: vajon a magyarok többsége hogyan érez ezzel kapcsolatban és mennyire támogatja a súlyos betegeket abban, hogy bizonyos körülmények figyelembevételével szabadon dönthessenek a méltóságteljes távozásról?

 

Az Opinio piackutató alkalmazásával készült országosan reprezentatív – 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarok – kutatás eredményei alapján a magyarok 79%-a elfogadhatónak tartja az eutanáziát. A megkérdezettek 20%-a teljes mértékben, míg 59%-uk bizonyos körülmények között támogatja az önálló rendelkezés jogát. Mindössze 7% ellenzi teljesen azt, hogy saját haláluk mikéntjéről és idejéről az emberek maguk dönthessenek. Az Opinio felmérése alapján összességében elmondható, hogy a diplomások a leginkább elfogadóak a kérdésben, míg a 16-29 éves korosztály, valamint a 8 általánost végzettek a legbizonytalanabbak atekintetben, hogy támogatják-e az eutanáziát.

 

 

A válaszadók legnagyobb arányban úgy foglaltak állást, hogy az eutanázia akkor lenne elfogadható, ha a beteg súlyos, gyógyíthatatlan állapotban van (67%), de az elfogadható indokok között sokan jelölték azt is, ha a beteg kifejezetten kéri a „kegyes halál” lehetőségét (56%).

 

Az eutanáziát a többség (73%) szigorú szabályozás mellett engedélyezné, 19% teljesen legálissá tenné, 8% pedig teljes tiltást szeretne. Itt is elmondható, hogy leginkább a fiatalok, a 8 általánost végzettek, valamint a férfiak állnak ki a tiltás mellett, míg az idősebbek, magasabban iskolázottak, valamint a nők jelentősen elfogadóbbak.

 

A társadalmi párbeszéd fontosságát illetően a válaszadók relatív többsége (47%-a) egyetért azzal, hogy széleskörű vitára lenne szükség a kérdésről, akik a vita lehetőségét is elutasítják, 18%-nyian vannak.

 

Az Opinio felmérése arra mutat rá, hogy a magyar emberek többsége megérti és elfogadja mások döntését arra vonatkozóan, hogy méltósággal szeretnének távozni ebből a világból. A válaszadók szerint a jog szigorú keretei között, de teret kellene engedni az egyéni akarat érvényesülésének. A társadalmi párbeszéd fontosságát is sokan felismerték.

 

***

 

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 923 fő megkérdezésével 2023 október 13-án. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.

A magyarok szerint hazánkból nehezebb tudományos sikereket elérni, a nők helyzete pedig még komplikáltabb

Karikó Katalin Nobel díjat kapott munkájáért, amely lehetővé tette a Covid-19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését. Arról kérdeztük a magyarokat, hogyan vélekednek a hírről és szerintük mennyire nehéz Magyarországon nőként és kutatóként érvényesülni.

 

A válaszadók több, mint kétharmada már a hazai hírportálokon való megjelenés után egy napon belül értesült a hírről. A megkérdezettek többségét (62%) büszkeséggel tölti el, hogy hazánk újabb Nobel díjassal gazdagodott, főként a diplomások azok, akik kifejezetten pozitívan vélekednek a kérdésben. A nyolc általános és szakmunkásképzőt végzettek körében jellemzőbb, hogy semleges álláspontot foglalnak el.

Amikor arról kérdeztük a magyarokat (16-59 éves, mobiltelefonnal rendelkezők), hogy Karikó Katalin vajon akkor is elérte volna a mostani sikert, ha mindvégig hazánkban folytatja kutatói karrierjét, a kutatásban résztvevők fele úgy vélekedett, hogy nem. A nyolc általános és szakmunkásképzőt végzettek körében ez az arány alacsonyabb, közülük többen gondolják úgy, hogy ez a teljesítmény hazánkból is megvalósítható lett volna. A diplomás végzettségűek a legkritikusabbak a kérdés tekintetében.

A magyarok majdnem 60%-a vélekedik úgy, hogy a hazai tudományos és kutatói munka világszínvonalú, de nem megfelelően támogatott; az idősebb (50-59 év) korosztály, valamint a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében ez az arány még magasabb.

A válaszadók több, mint fele értett egyet abban, hogy Magyarországon általánosságban nehezebb nőként érvényesülni. Nem meglepő módon a nők jóval nagyobb arányban képviselik ezt az álláspontot, mint a férfiak (68% vs. 53%); iskolai végzettség, illetve egyéb demográfiai tényezők mentén nem találtunk sziginifikáns eltérést a válaszok között. A kutatásban résztvevők osztják azt a nézetet, miszerint Karikó Katalin példája sok magyar kislány számára mutathat példát atekintetben, hogy tudományos pályára lépjen.

 

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 969 fő megkérdezésével 2023 október 3-án. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.  

A magyarok nem tartanak Eristől, de betartanák az esetleges korlátozásokat

Hazánkban is felütötte a fejét a koronavírus új variánsa, az Eris. Az ezzel kapcsolatos értesülésekről és aggályokról kérdeztük a magyar lakosságot.

A válaszadók fele hallott az új variánsról, 50%-uk viszont kutatásunkból értesült először róla. Az idősebb korosztály jóval tájékozottabb, mint a fiatalok és a városokban élők is szignifikánsan magasabb arányban hallottak a hírről, mint a községeken, településeken és a fővárosban élők.

A magyarok (16-59 éves, mobiltelefonnal rendelkezők) többsége úgy véli, hogy nem valószínű, hogy szigorításokra lesz szükség. A megkérdezettet közül leginkább a nők és a 8 általánost végzettek vélekednek úgy, hogy nagy eséllyel korlátozásokat fognak bevezetni.

A variáns elterjedésének megelőzésében a válaszadók szerint a fokozott távolságtartás, a több tesztelés és nyomonkövetés a leghatékonyabb eszköz, de 37%-uk vélekedik úgy, hogy semmilyen intézkedésre nincsen szükség.

Az alapvető járványügyi intézkedéseket a megkérdezettek 61%-a tartaná be. Csupán 21%-uk gondolja úgy, hogy amennyiben a szabályozások életbe lépnének, nem kívánnának megfelelni az elvárásoknak, mivel azoknak semmi értelmük nem lenne.

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 1434 fő megkérdezésével szeptember 18-21 között. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.  

 

Ezt várják a magyarok a kormánytól a saját háztartásban telepített napelemekkel kapcsolatban

A hazai lakosság (16-59 éves korosztály) több, mint fele érzi magát elkötelezettnek az energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználása iránt a saját életében. Csupán 16% azok aránya, akiket ez a téma nem foglalkoztat. A férfiak inkább érzik magukat bevonódva, mint a nők, valamint a fiatalabb (16-29 év) és a legidősebb korosztály (50-59 év) is elkötelezettebb, mint a középkorúak (30-49 év). A 8 általánost végzettek között volt a leggyakoribb, hogy semmilyen téren nem érdekeltek a kérdéskörben (15% vs. magasabb végzettséggel rendelkezők 9-4%).

A megkérdezettek több mint fele nem tervez napelemes rendszert építeni, a lakosság 33%-a viszont szeretne ilyen típusú megújuló energiaforrást a saját háztartásában. Az 50-59 éves korosztály zárkózik el leginkább a kérdés tekintetében, 70%-uk nyilatkozott úgy, hogy nincsen napelemes rendszerük és nem is terveznek telepíteni a jövőben. A diplomások és a Nyugat-Magyarországon élők körében a legelterjedtebb ezen típusú energiaforrás használata, előbbi csoport esetében 13%, míg utóbbinál 11% a használatban lévő napelemes rendszerek aránya.

A napelemes rendszerekkel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket – a kutatás a legújabb rendelkezések napvilágra jötte előtt készült – a megkérdezettek fele nem helyesli, 34%-uknak pedig nincsen véleménye a kérdésben.

A válaszadók szerint elősegítené a napelemes rendszerek telepítését, ha a kormány több támogatást nyújtana, jobban kidolgozott szabályok lennének és kevesebb lenne az adminisztrációs teher (utóbbi két válasz a férfiak körében szignifikánsan népszerűbb volt, mint a nők esetében). A 16-19 éves korosztály örömmel venne több, a témával kapcsolatos edukációs kezdeményezést.

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 1325 fő megkérdezésével szeptember 15-18 között. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.  

OPINIO ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A Szervező

Szervező:  Opinio Institute Kft
székhelye:  Budapest, 1141 Szugló utca 82.
cégjegyzékszáma:  01-09-387912

Szervező végzi az “MediaMarkt kupon” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

 1. Játékfeltételek

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos az Opinio Piackutató applikáció aktív felhasználója legyen és a  2023. szeptember 18 és október 2 között, beváltson 15 OPontot a MEDIAMARKT NYEREMÉNYJÁTÉK nevű kuponra.  Az Opinio a nyereményjáték lezárulta után 3 darab 10.000 forint értékű MediaMarkt kupont sorsol ki a résztvevők között. Amelyet a sorsolás után emailben továbbítanak a nyertesek felé.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 16. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, okostelefon működtetése, az applikáció letöltése, email cím megadása,stb).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Opinio.hu oldalon és az Opinio Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervezőnek joga van az Opinio Facebook oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

II/B. A Játék menete

A Játékban való részvétel lehetőségét valamennyi Opinio applikáció felhasználó megkapja, aki 2023. szeptember 18 és 2023. október 2 között bevált 15 OPontot a MEDIAMARKT NYEREMÉNYJÁTÉK nevű kuponra.  A játékos ezzel egyúttal elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatot is.

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2023. szeptember 18. 13:00 – október 2. 22:00.

Nyeremény: A győztes Játékosok egy 10.000 forint értékű MediaMarkt kupont kapnak a Szervezőtől, díjmentesen és további járulékoktól mentesen.

A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

 1. Nyertes kiválasztása és kötelezettségei

A sorsolás erre a célra szolgáló független szoftver működtetésével történik a 2023. október 3-án, 12 órakor.

A nyertes nevét az Opinio Facebook oldalán hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 3 munkanapon belül, valamint személyes emailben is tájékoztatjuk.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes nem kerül kiválasztásra.

A győztes kötelezettségei

A győztes játékos kötelezően hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fotó / videó felvétel készüljön, azt a Szervező saját online felületein szabadon közzétehesse időbeli korlátozás nélkül. Amennyiben a nyeremény átadása nem élőben valósul meg, a győztes kötelezően biztosít saját maga által készített felvételt a nyeremény átvételéről és hozzájárul annak promóciós célú közzétélére időbeli korlátozás nélkül.
A győztes játékos kötelezően hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám, adójel, adószám) a Szervező számára megadja, mert csak így teljesíthető az adó- és járulékterhek teljesítése.

Fenti kötelezettségek elmulasztása esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A kötelezettségeit elmulasztó nyertes helyett pótnyertes nem kerül kiválasztásra

 1. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyereményt a felhasználó email címére juttatja el a Szervező. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményt a Szervező szabadon felhasználhatja, vagy új játék kiírásáról dönthet.

 1. Személyes adatok kezelése

Az Opinio Institute Kft., az Opinio piackutató applikációjának Adatvédelmi Szabályzata irányadó a Játékban való részévtel tekintetében.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Opinio Institute Kft felel, mint adatkezelő.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Játék lebonyolítása során az applikációba történő regiszrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Születési év
 • email cím
 • Iskolai végzettség
 • (Lakóhely) Település típus
 • (Lakóhely) Megye
 • Nem

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak a fenti személyes adataikat kell megadniuk. A győztes a IV. pontban jelölt adatok megadására is kötelezett.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció esetén és a Játék lebonyolítása során:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadását követően törli.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Játékos a Lebonyolító kapcsolatfelvételére történő válaszolással ad meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel azaz a részvétellel kapcsolatban igen választ adtva és amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra akkor a Lebonyolítónak az ajándék átadás/megküldésének céljából történő megkeresésére válaszolásával önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.

Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg őt marketing kapcsolattartása keretében, direkt marketing üzenetekkel, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címere történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) : 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
 • érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik; valamint
  a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1141 Budapest, Szugló utca 82. postai címen vagy e-mailben az .címen.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2022.október 18.

 

A magyarok nem kizárólag a gyorshajtásért kiszabható bírság emelésében látják az utak biztonságosabbá tételének kulcsát

A magyarok (16-59 éves okostelefonnal rendelkezők) több, mint 70%-a hallott arról a hírről, hogy a kormány szeptember 1-től jelentősen növeli a gyorshajtásért, valamint egyéb közúti szabályszegésekért járó bírságokat. Elolvasom

A magyarok úgy érzik: nem érinti kedvezőtlenül őket az Egyesült Államok vízummentességre vonatkozó szigorítása

A hazai lakosság (16-59 éves korosztály) több, mint fele hallott arról, hogy az Egyesült Államok szigorította a magyar állampolgárok vízummentességét az Amerikába történő beutazáshoz. Említésre méltó, hogy a férfiak jóval nagyobb arányban követik az események alakulását, mint a nők, valamint az iskolázottsági szint növekedésével együtt emelkedik azok aránya, akik részleteibe menően értesültek a hírekről (8 általános: 11%, diploma: 39%). Elolvasom