Ezt várják a magyarok a kormánytól a saját háztartásban telepített napelemekkel kapcsolatban

A hazai lakosság (16-59 éves korosztály) több, mint fele érzi magát elkötelezettnek az energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználása iránt a saját életében. Csupán 16% azok aránya, akiket ez a téma nem foglalkoztat. A férfiak inkább érzik magukat bevonódva, mint a nők, valamint a fiatalabb (16-29 év) és a legidősebb korosztály (50-59 év) is elkötelezettebb, mint a középkorúak (30-49 év). A 8 általánost végzettek között volt a leggyakoribb, hogy semmilyen téren nem érdekeltek a kérdéskörben (15% vs. magasabb végzettséggel rendelkezők 9-4%).

A megkérdezettek több mint fele nem tervez napelemes rendszert építeni, a lakosság 33%-a viszont szeretne ilyen típusú megújuló energiaforrást a saját háztartásában. Az 50-59 éves korosztály zárkózik el leginkább a kérdés tekintetében, 70%-uk nyilatkozott úgy, hogy nincsen napelemes rendszerük és nem is terveznek telepíteni a jövőben. A diplomások és a Nyugat-Magyarországon élők körében a legelterjedtebb ezen típusú energiaforrás használata, előbbi csoport esetében 13%, míg utóbbinál 11% a használatban lévő napelemes rendszerek aránya.

A napelemes rendszerekkel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket – a kutatás a legújabb rendelkezések napvilágra jötte előtt készült – a megkérdezettek fele nem helyesli, 34%-uknak pedig nincsen véleménye a kérdésben.

A válaszadók szerint elősegítené a napelemes rendszerek telepítését, ha a kormány több támogatást nyújtana, jobban kidolgozott szabályok lennének és kevesebb lenne az adminisztrációs teher (utóbbi két válasz a férfiak körében szignifikánsan népszerűbb volt, mint a nők esetében). A 16-19 éves korosztály örömmel venne több, a témával kapcsolatos edukációs kezdeményezést.

***

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 1325 fő megkérdezésével szeptember 15-18 között. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.