Megosztja a magyarokat, hogy a nemváltó munkavállalók is jogosultak lehessenek a Nők40 korkedvezményes nyugdíjra

A közbeszédben nagy hullámokat vert a Veszprémi Törvényszék minapi döntése, amelyben kimondta: az a munkavállaló is igénybe veheti a Nők40 korengedményes nyugdíj lehetőségét, aki egyébként férfiként kezdte meg karrierjét, de az évek során nemváltóként, nőként vonulna már nyugdíjba.

A 16-59 év közötti magyarok közel kétharmada nem értesült erről a vitáról, mindössze 37 százalékról mondható el, hogy hallott erről a bírósági döntésről. Az Opinio piackutató alkalmazás felmérése szerint az idősebb (50-59év) generáció, valamint a diplomával rendelkezők körében ugyanakkor meghaladja az ötven százalékot azok aránya, akik figyelemmel követték a hírt. Ami a nemeket illeti, a férfiak jelentősen nagyobb arányban értesültek erről a döntésről, mint a nők (42% ill 31%).

Az Opinio rákérdezett arra is, a válaszadók mennyire értenek egyet a fenti döntéssel. A Veszprémi Törvényszék döntése szinte szimmetrikusan osztja meg a hazai társadalmat: 30% teljes mértékben, vagy legalább valamilyen szinten egyetért ezzel, 35% inkább nem-, vagy egyáltalán nem ért vele egyet. Azok akik nem tudtak állást foglalni, vagy egyet is értenek, meg nem is ugyancsak 35 százalékot képviselnek összesen. A férfiak szignifikánsabb mértékben nem értenek egyet a döntéssel, míg a nők inkább tekinthetők támogatónak ebben a megosztó kérdésben. A diplomások, illetve a budapestiek többsége ugyancsak inkább egyetért a döntéssel, bár itt is csak szűk többsége van a támogatóknak az ellenzőkkel szemben.

Amikor az Opinio úgy tette fel a kérdést, a válaszadók egyetértenek-e azzal, hogy a törvénynek nem kellene különbséget tenni a nők és a transznemű nők között, a magyarok valamivel megengedőbbek voltak. Ebben a kérdésben a nyolc általánost végzettek voltak a legtámogatóbbak, 51% teljes mértékben, vagy inkább egyetértett azzal, hogy a törvény ne tegyen különbséget a nők és a transznemű nők között, utánuk következnek a diplomások (46%), a legkevésbé a szakmunkások és az érettségivel rendelkezők értettek egyet a megkülönböztetés feleslegességével. (32% illetve 35%). Lakóhely szerint a Nyugat-Magyarországon élők bizonyultak a kevésbé elfogadónak, de a relatív többség itt is úgy foglalt állást: egyetért azzal, hogy a törvény ne tegyen különbséget a nemváltás alapján.

Nők40

A kormánypártok reakciója azonnali törvénymódosítást vetített előre, ezért arra is rákérdezett az Opinio, mennyire értenek egyet a magyarok azzal, hogy a bíróság döntése indokolja, hogy a kormány megszüntesse a transzneműek korengedményes nyugdíjba vonulását. Ahogy várható volt, ez a kérdés is egyharmad-egyharmad arányra osztotta a támogatókat, az ellenzőket, és azokat, akik nem foglalnak állást a kérdésben. A férfiak között ugyanakkor szignifikánsan többen támogatták a törvénymódosítást, mint a nők közt (36% ill 24%), míg a nők körében nagyobb arányban voltak, akik nem tudtak állástfoglalni a kérdésben, mint a férfiak közt (38% ill. 28%). A fővárosiak és a diplomások körében inkább elutasítást talált a felmérés a törvényváltoztatás szándékát illetően, míg az érettségivel rendelkezők relatív többsége egyetértett a törvénymódosítással.

* * *

A felmérés az Opinio Institute Kft piackutató okostelefonos alkalmazásával történt 1100 fő megkérdezésével. A kutatási eredmény országosan reprezentatív korra, nemre, iskolai végzettségre, lakóhely típusra és lakóhelyre a 16-59 évesek körében. A felmérés július 14-15-én készült.