A magyarok négyötöde támogatná az eutanáziát

A Karsai Dániel ügye kapcsán kirobbant eutanázia-vita egy fontos és eddig kevéssé tárgyalt témára vetett fényt: vajon a magyarok többsége hogyan érez ezzel kapcsolatban és mennyire támogatja a súlyos betegeket abban, hogy bizonyos körülmények figyelembevételével szabadon dönthessenek a méltóságteljes távozásról?

 

Az Opinio piackutató alkalmazásával készült országosan reprezentatív – 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarok – kutatás eredményei alapján a magyarok 79%-a elfogadhatónak tartja az eutanáziát. A megkérdezettek 20%-a teljes mértékben, míg 59%-uk bizonyos körülmények között támogatja az önálló rendelkezés jogát. Mindössze 7% ellenzi teljesen azt, hogy saját haláluk mikéntjéről és idejéről az emberek maguk dönthessenek. Az Opinio felmérése alapján összességében elmondható, hogy a diplomások a leginkább elfogadóak a kérdésben, míg a 16-29 éves korosztály, valamint a 8 általánost végzettek a legbizonytalanabbak atekintetben, hogy támogatják-e az eutanáziát.

 

 

A válaszadók legnagyobb arányban úgy foglaltak állást, hogy az eutanázia akkor lenne elfogadható, ha a beteg súlyos, gyógyíthatatlan állapotban van (67%), de az elfogadható indokok között sokan jelölték azt is, ha a beteg kifejezetten kéri a „kegyes halál” lehetőségét (56%).

 

Az eutanáziát a többség (73%) szigorú szabályozás mellett engedélyezné, 19% teljesen legálissá tenné, 8% pedig teljes tiltást szeretne. Itt is elmondható, hogy leginkább a fiatalok, a 8 általánost végzettek, valamint a férfiak állnak ki a tiltás mellett, míg az idősebbek, magasabban iskolázottak, valamint a nők jelentősen elfogadóbbak.

 

A társadalmi párbeszéd fontosságát illetően a válaszadók relatív többsége (47%-a) egyetért azzal, hogy széleskörű vitára lenne szükség a kérdésről, akik a vita lehetőségét is elutasítják, 18%-nyian vannak.

 

Az Opinio felmérése arra mutat rá, hogy a magyar emberek többsége megérti és elfogadja mások döntését arra vonatkozóan, hogy méltósággal szeretnének távozni ebből a világból. A válaszadók szerint a jog szigorú keretei között, de teret kellene engedni az egyéni akarat érvényesülésének. A társadalmi párbeszéd fontosságát is sokan felismerték.

 

***

 

A kutatás az Opinio piackutató applikációval történt 923 fő megkérdezésével 2023 október 13-án. Az eredmény országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező magyarokra, kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típus és lakóhely szerint.